EN | FR | MNG


Газрын Хөрсийг Хөдлөгөхөд Бид Туслана!

БИДНИЙ ТУХАЙ

Щвейцарь Улсын Цуг хотноо төвтэй TRAXCO AG компани нь уул уурхай, далайн тээвэр болон барилгын машин, тоног төхөөрөмжийн эрх бүхий цорын ганц үйлдвэрлэгчийн жинхэнэ (Genuine) сэлбэг нийлүүлэлтээрээ танай бизнесийн дотны хамтрагч болохдоо таатай байна!
TRAXCO болон тэдний төлөөллийн багийхан эрх бүхий цорын ганц үйлдвэрлэгчийн жинхэнэ (Genuine) сэлбэг нийлүүлэлтээрээ сүүлийн 100 жилийн турш амжилттай ажилласаар байна.

ТЭЭВЭРЛЭЛТ ба БАТАЛГАА

Бид сэлбэгээ дэлхий даяар маш боломжийн үнээр нийлүүлэн түгээдэг. Та өөрийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа манай төлөөлөгчдөөс үнийн саналыг хүснэ үү.

Нийлүүлэх сэлбэгийн баталгаа болон чанар нь харилцагчдын техникийн зогсолтгүй бүрэн ажиллагааг байнга хангадаг нь бидний түүхээс байнга харагддаг.

TRAXCO AG
Төв Оффис

Guggitalring 1
CH-6300 Zug
Щвейцарь Улс

Tel +41 41 541 05 00
Fax +41 41 541 05 01
Email: info@traxco.ch