EN | FR | MNG
TRAXCO нь уул уурхай эрхлэгчидийн хэзээний танил болсон Atlas Copco өрөмийн тоног төхөөрөмжийг тэдгээрийн сэлбэг хэрэгсэлийн хамтаар цогцоор нь боломжийн үнээр санал болгож байна.

DRILL RIGS & ROCK DRILLS

 • Cable bolting rigs
 • Exploration drilling rigs
 • Face drilling rigs
 • Geotechnical drilling rigs
 • Long-hole drilling rigs
 • Oil and Gas Drilling Rigs
 • Raiseboring machines
 • Rock bolting rigs
 • Rock drills
 • Rotary blasthole drilling rigs
 • Scaling rigs
 • Surface drill rigs
 • Water Well drilling rigs
DRILL TOOLS

 • Casing Advancement systems
   

 • Down the hole drilling tools
   

 • Exploration core drilling tools
   

 • Geotechnical core drilling tools
   

 • Grinding equipment
   

 • Horizontal directional drilling tools
   

 • Raiseboring tools
   

 • Reverse circulation drilling tools
   

 • Rotary drilling tools
   

 • Top hammer drilling tools

2012 - TRAXCO AG