EN | FR | MNG

 

Caterpillar, Komatsu & Atlas Copco- гоос гадна TRAXCO нь бусад нэр бүхий алдартай
үйлдвэрлэгчидийн бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлдэг.

Бид эдгээр үйлдвэрлэгчидийн сэлбэгүүдийг мөн ханган нийлүүлдэг юм. Илүү мэдээлэл болон
сэлбэгийн бэлэн байдлыг тухай бүрт нь асууж тодруулна уу. 

2012 - TRAXCO AG